Thursday, September 10, 2009

Topik : Kejurulatihan Sukan - Sains Sukan STPM Kertas 1 (966/1)


Ulangkaji / Latihan fokus untuk peperiksaan Sains Sukan K1 (966/1) sila tekankan topik dbawah utk bahagian struktur & esei (2 soalan struktur & 2 soalan esei)

1. Definisi kejurulatihan sukan, falsafah kejurulatihan - penetapan matlamat yg jelas, falsafah kejayaan, berusaha, komited/komitmen, beretika, keseronokan/kepuasan, pembangunan personaliti (cari fakta, bukti & cth huraian bagi bahgian ini)

2. Peranan / tugas jutu latih : pendidik, pengajar, pendisplin, PRO, pekerja sosial, saintis, pelajar, rakan pembimbing cara(tumpukan bahagian ini utk soalan struktur / esei)

3. Etika seorang jurulatih (khusus utk bahagian esei, apa sahaja yg baik ia boleh diterima namun perlu dinyatakan mengikut fakta, bukti dan contoh untuk jawapan yang baik mengikut pengkhususan profession, kendiri)

4.Stail kejurulatihan : autokratik, demokratik, laissez faire, behaviouristik(boleh keluar dalam struktrur dan esei - berikan penekanan)

5. Prinsip2 latihan (perlu diingat)

6. Program latihan (periodisasi) dan perancangan latihan untuk individu cth untuk menangani masalah obesiti(perlu diingat, boleh keluar dalam bentuk esei dan struktur)

No comments:

Post a Comment